KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Karlo Radovac
  • Namestnik predsednika, Robert Fakin
  • Dina Kolar
  • Marina Sorta
  • Nadia Zigante