ODBOR ZA TURIZEM IN DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Marko Juriševič
  • Namestnik predsednika Christian Poletti
  • Katja Blažič
  • Aleš Dobravc
  • Andreja Frelih
  • Ingrid Mahnič
  • Marina Sorta