KOMISIJA ZA VPRAŠANJA ITALIJANSKE NARODNOSTI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Andrea Bartole
  • Namestnica predsednika Nadia Zigante
  • Kristijan Cerovac
  • Gianfranco Giassi
  • Alen Radojkovič
  • Manuela Rojec