KOMISIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJA OBČINE PIRAN - ZLATI GRB OBČINE PIRAN

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Manuela Rojec
  • Namestnica predsednice, Dina Kolar
  • Zora Mužinić
  • Jelena Radić
  • Mojca Švonja