COMITATO PER LE FINANZE E IL BILANCIO

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Manuela Rojec
  • Sostituto presidente, Nevenka Kavčič
  • Membro, Onelio Bernetič
  • Membro, Denis Fakin
  • Membro, Robert Fakin
  • Membro, Terezija Janković
  • Membro, Samo Šinkovec