COMITATO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Milica Maslo Bezer, mag.
  • Sostituto presidente, Nadia Zigante
  • Membro, Lara Fojan Zanutto
  • Membro, Jasmina Jašarević
  • Membro, Barbara Kožar
  • Membro, Claudia Macinić
  • Membro, Mojca Švonja