COMITATO PER LA CULTURA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Lara Fojan Zanutto
  • Sostituto presidente, Iztok D. Aberšek
  • Membro, Jasmina Jašarević
  • Membro, Marko Juriševič
  • Membro, Kristjan Knez
  • Membro, Milica Maslo Bezer
  • Membro, Natalija Planinc