COMITATO PER L' URBANISTICA, L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Denis Fakin
  • Sostituto presidente, Mitja Udovič
  • Membro, Tjaž Bauer
  • Membro, Margareta Jeraj, dr.
  • Membro, Davorin Petaros
  • Membro, Stanislava Premru Lovšin
  • Membro, Manuela Rojec