COMMISSIONE STATUTARIA LEGALE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Andrea Bartole
  • Sostituto presidente, Robert Smrekar
  • Membro, Vojko Jevševar
  • Membro, Marko Juriševič
  • Membro, Matjaž Kezunović