Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža do 1/3 od celote parc. št. 2234 k.o. 2634-Nova vas

23. 3. 2021 74
23.03.2021
Namere, odločbe, pobude
13.04.2021 do 00:00
478-250/2018