NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM (DEL PARC. ŠT. 2064/8, 5150/3, 5150/4, 5171/5, vse k. o. Portorož in 1266/1, k. o. Piran)

27. 8. 2021 86
27.08.2021
Namere, odločbe, pobude
16.09.2021 do 23:59