NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM (DEL PARC. ŠT. 813/9,1644/22, obe k. o. Portorož in 1143/1, 1140, 1412/10, 1410/1, vse k. o. Sečovlje)

27. 8. 2021 62
27.08.2021
Namere, odločbe, pobude
16.09.2021 do 23:59