ODBOR ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Vojko Jevševar
  • Namestnik predsednika, Savo Radić
  • Kristijan Cerovac
  • Vedran Cvetković
  • Robert Fakin
  • Zlatko Keber, mag.
  • Aleksander Matić