Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran

Zaposleni
 • Ivan Koljesnikov, Vodja skupne uprave – inšpektor svetnik
 • Aleš Radovac, inšpektor
 • Marjan Maslo, inšpektor
 • Vasko Koljesnikov, inšpektor
 • Robert Zirnstein, inšpektor
 • Ester Morato, redarstvo - vodja občinskega redarstva
 • Edi Pekica, redarstvo - občinski redar svetovalec
 • Boštjan Humar, redarstvo - občinski redar vodja skupine
 • Sebastjan Misculin, redarstvo - občinski redar vodja skupine
 • Adis Šečić, redarstvo - občinski redar
 • Anna Petronio, redarstvo - občinski redar
 • Dario Svjetlanović, redarstvo - občinski redar
 • Edin Mehmedović, redarstvo - občinski redar
 • Mihael Tomše, redarstvo - občinski redar
 • Miloš Tasić, redarstvo - občinski redar
 • Žarko Pranjić, redarstvo - občinski redar
 • Matjaž Ljubojević, redarstvo - občinski redar
 • Aljaž Bandelj, redarstvo - občinski redar
 • Jure Jevševar, redarstvo - občinski redar