Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani
  • Meira Hot, predstavnica sveta lokalne skupnosti
  • Rok Humar, zaposlen v Uradu za gospodarstvo in turizem
  • Ivan Koljesnikov, zaposlen v Uradu za občinsko inšpekcijo in redarstvo