Vloga za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
22,70 € SI56 0129 0490 0309 182 SI11 75906-7111002-3501
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji