Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku