Vloga za izdajo potrdila o datumu spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (po 139. členu ZUJFa)

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Vrsta stroška postopka

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku