Domov E-občina Splošna vloga

Splošna vloga

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Znesek TRR Referenca / sklic
4,50 € SI56 0129 0490 0309 182 SI11 75906-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku