Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa