Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku