Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji