Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz z vozili

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

40,80 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Priloge

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji