Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz z vozili

Načini oddaje

Da

Priloge

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Znesek TRR Referenca / sklic
36,30 € SI56 0129 0490 0355 160 SI11 75906-7111207
Znesek (taksna št. 1) TRR (taksna št. 1) Referenca / sklic (taksna št. 1)
4,50 € SI56 0129 0490 0309 182 SI11 75906-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.