Vloga za pridobitev informacije javnega značaja

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku