Vloga za izdajo projektnih pogojev oziroma soglasja v postopkih za katere se ne bo pridobivalo gradbeno dovoljenje

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.