Vloga (prijavnica) za opravljanje preizkusa znanja poznavanja območja občine Piran – taksi dejavnost

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku