Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine – gradbeni namen

Opis postopka

Priloge

Znesek TRR Referenca / sklic
22,60 € SI56 0129 0490 0355 160 SI11 75906-7111207
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.