Objava dopolnitev h končnemu poročilu in zaključek 1. faze sodelovanja z občani pri pripravi strateškega dela OPN v OP