NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM (del parc. št. 179, 28/6, 557, 561, vse k. o. Piran in parc. št. 1453/9, k. o. Portorož)

27. 8. 2021 65
27.08.2021
Namere, odločbe, pobude
16.09.2021 do 23:59