Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva