Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kampolin terase

Predpisi, na katere predpis vpliva