Župan Občine Piran je sklical varnostni sosvet z namenom priprav na turistično sezono

17. 6. 2021 Kabinet župana 132