MOJ GLAS ZA MESTO IN VAS – PER COSTRUIRE INSIEME IL NOSTRO COMUNE - participativni proračun za leto 2025

18. 4. 2024 793
160.000,00 EUR
PREDLAGAJ
Imate idejo ali predlog za izvedbo projekta? Predlagajte ga, opišite njegovo izvedbo in ga finančno ovrednotite. V kolikor komisija oceni da je vaš predlagan projekt primeren za izvedbo, bo projekt uvrščen v glasovanje. ************************************* Avete un'idea o una proposta per la realizzazione di un progetto? Presentate la proposta, descrivete la sua attuazione e la valutazione finanziaria. Se la commissione ritiene che il progetto proposto sia idoneo per l'attuazione, il progetto sarà sottoposto a votazione.
Od 12.06.2024 09:00 do 12.07.2024 12:00.
GLASUJ
V fazi glasovanja občanke in občani glasujejo, kateri projekti se bodo izvedli. Skladno s pravili ima vsak občan omejene možnosti glasovanja (za svoje območje, glede na znesek projektov...). Izvedejo se projekti z največ prejetimi glasovi. ************************************* Nella fase di votazione, i cittadini votano quali progetti verranno realizzati. In conformità alle regole, ogni cittadino ha opzioni di voto limitate (per la sua area, in base alla quantità di progetti...). I progetti con il maggior numero di voti vengono implementati.
Od 12.09.2024 00:00 do 22.09.2024 00:00.
SPREMLJAJ
Po uradni objavi rezultatov, je v vsakem trenutku mogoče spremljati izvedbo izglasovanih projektov. S klikom na projekt si lahko ogledate status izvedbe, morebitne dodane fotografije, opis... ************************************* Dopo l'annuncio ufficiale dei risultati, è possibile monitorare in qualsiasi momento l'attuazione dei progetti votati. Cliccando sul progetto, puoi vedere lo stato di implementazione, le eventuali foto aggiunte, la descrizione...
Od 04.11.2024 10:00.