Odločba o ugotovitvi lastništva Občine Piran in statusu grajenega javnega dobra občinskega pomena - parc. št. 824, 2630-Piran

28. 3. 2023 93
28.03.2023
Namere, odločbe, pobude
14.04.2023 do 23:59