Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1913/3, 1913/4 in 1913/5, vse k. o. 2632 Sečovlje

21. 6. 2024 145
21.06.2024
Namere, odločbe, pobude
12.07.2024 do 23:59
Tina Opara Simčič