Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot 1, 8, 9, 11 in 13 v občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva