Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Obvezna razlaga dela 21. in 22. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot 1, 8, 9, 11 in 13 v Občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva