Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva