Obvezno razlago 11. in 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/90, 13/90, 31/01 in 24/02)

Predpisi, na katere predpis vpliva