Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2004 za turistično gospodarstvo in območje Fiesa-Pacug (Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03 in 37/03) v letu 2004

Predpisi, na katere predpis vpliva