Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva