Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Piran za območja valeta, razgled in kampolin–terase

Predpisi, na katere predpis vpliva