Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26-98) za del naselja Šentjane, dopolnjen v letu 1999

Predpisi, na katere predpis vpliva