Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče v Sečovljah

Predpisi, na katere predpis vpliva