Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26-98, 31-99) za dostopno cesto v Obrtno cono v Luciji, dopolnjen v letu 2000

Predpisi, na katere predpis vpliva