Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Piran (Uradne objave, št. 26-98 in 31-99) za Laguno-Bernardin, dopolnjen v letu 2000

Predpisi, na katere predpis vpliva