Comitato di controllo

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Presidente, Divna Čelhar
  • Sostituto presidente, Robert Krajnc
  • Membro, Andrej Korenika
  • Membro, Daniel Lovšin
  • Membro, Nina Spremo
  • Membro, Mojca Stegovec
  • Membro, Valter Antolovič