Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1028/30, k. o. 2631-Portorož

6. 7. 2021 802
06.07.2021
Namere, odločbe, pobude
Do preklica