Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnin v najem (del parc. št. 2995/102, del parc. št. 2995/22, del parc. št. 2989/2 in parc. št. 2989/5, vse k.o. Sečovlje)

19. 7. 2021 30
19.07.2021
Namere, odločbe, pobude
09.08.2021 do 23:59